Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trưởng

Kế toán trưởng đóng một vai trò rất quan trọng trong một công ty. Kế toán trưởng là người phải có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, nắm vững toàn bộ những luật lệ, nghị định, nghị quyết thuế, là người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kinh doanh của doanh ...

Dịch vụ hoàn thuế

Hoàn thuế và kê khai thuế là công việc quan trọng mà mỗi doanh nghiệp đều phải làm hàng tháng. Công tác hoàn thuế tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc ...

Dịch vụ tư vấn thuế

Tư vấn thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan hệ lớn nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong tình hình quy định và luật thuế Việt Nam chưa có sự thống nhất và ổn định cao, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp ...

Dịch vụ quyết toán thuế

Gói dịch vụ quyết toán thuế TNDN của chúng tôi được thực hiện như sau : Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp; Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp; Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại ...

Dịch vụ báo cáo thuế

Những công việc sẽ thực hiện trong gói dịch vụ làm báo cáo thuế của chúng tôi Soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra, chuẩn bị hồ sơ kèm theo các chi phí cần thiết Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản, nhập số lượng hàng ...

Trang: 1 2
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty