Thành lập địa điểm kinh doanh

Tư vấn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

1. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2005 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ra ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp. 2. Luật sư tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh + Lựa chọn địa điểm kinh doanh và các quy định của pháp luật đối với chi nhánh; + ...

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là gì? Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Địa điểm kinh doanh có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Một số lưu ý khi đặt tên địa điểm kinh doanh 1. Tên địa điểm ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty