Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần xây dựng bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. 2. Dự thảo Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo sau đây: a) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh ...

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005 thì công ty cổ phần có đặc điểm sau: - Đại diện Pháp Luật: 1 cá nhân - Cổ đông có thể là một tổ chức/cá nhân. - Số lượng cổ đông: tối thiểu là 3 người. - Có tư cách pháp nhân. - Chịu trách nhiệm ...

Những điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện thành lập công ty cổ phần - Chủ thể: + Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. + Giám ...

  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty