Thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói hiện nay đang được rất nhiều công ty có quy mô vừa và nhỏ sử dụng và tính tiện lợi và hợp lý mà nó mang lại. Đối với một công ty có quy mô vừa và nhỏ, việc thuê một kế toán thực thụ ...

Gia hạn giấy cấp phép thành lập văn phòng đại diện

1. Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh; b) Thương nhân nước ...

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện 1. Thông báo lập Văn phòng đại diện: - Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp - theo mẫu; - Đối với Công ty nhà nước - theo mẫu; - Đối với Hợp tác xã: - ...

Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Tên văn phòng đại diện phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên văn ...

Chứng thực giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

Trình tự đăng ký kinh doanh được quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ có sự khác nhau, quy định tại các điều: Điều 16 (đối với Doanh nghiệp tư nhân); Điều 17 (Công ty hợp danh); Điều 18 (Công ty trách nhiệm hữu ...

Trang: 1 2 3 4 5
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty
  • Thanh lap cong ty